Wat doet een kinder- jongerencoach?
Door verschillende omstandigheden kan een kind/jongere soms moeilijkheden ondervinden om zichzelf positief te blijven ontplooien.  
Als coach bied ik hulp aan kinderen, tieners en jongvolwassenen wanneer er een vraag is over het gedrag en/of de ontwikkeling van een kind. De vraag kan zowel vanuit de ouders als vanuit het kind zelf ontstaan.
 
Soms kan er ook gewoon de nood zijn aan een gesprek, en is de hulpvraag nog niet zo duidelijk. Daarom neem ik steeds de tijd om goed naar ieders verhaal te luisteren om de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. 
 
Binnen kinder- jongerencoaching worden problemen en uitdagingen op een speelse, creatieve manier benadert door onder andere spel, verhalen en creatief werk. Verbinding is een heel belangrijk, essentieel aspect tijdens mijn coaching. Deze hulp heeft vaak een positieve invloed op een kind/jongere, waardoor het beter in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan. Zo bouwt een kind meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de wereld rondom zich.  
Het proces van deze coaching is een praktische, creatieve en laagdrempelige vorm van hulp. Als je kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit en je ziet als ouder niet meteen verdere oplossingen, dan kan een kindercoach helpen. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te bieden en aan te leren om op een constructieve manier om te gaan met gevoelens van stress, boosheid, frustratie, afwijzing, en faalangst. Maar coaching helpt ook bij het aanleren van sociale vaardigheden en bij schoolse situaties (zoals examenstress, concentratieproblemen, pesten, etc.). 

Aan de ouders geef ik graag tools mee om thuis aan de slag te gaan met jullie kind(eren) en met het hele gezin. Het vraagt veel moed en een open blik om hulp te vragen bij de opvoeding van een kind. Veel verschillende gevoelens en gedachten kunnen zich voordoen wanneer je voor zo'n uitdaging staat. Gehoord worden kan dan soms al veel betekenen.