Traject en tarieven

Verbinding staat centraal. Daarom nemen we de tijd om elkaar te leren kennen, en een vertrouwensband op te bouwen. 

Alvorens ik met jullie kind aan de slag ga plannen we een intakegesprek. Tijdens het verloop van het coaching traject plannen we nog tussentijdse evaluatiegesprekken. Dit geeft ons een kans om onze bevindingen en observaties te delen. Zowel het intake- als evaluatiegesprekken zijn zonder het kind/de jongere. 

Na een intakegesprek en het invullen van het intake formulier stel ik aan de hand van al deze informatie en de hulpvraag een actieplan op. Hiermee gaan we samen op zoek naar tools om jouw kind terug goed in z'n vel te doen voelen, en zoeken we de manieren die bij jullie passen om meer rust, vrolijkheid, verbinding, samenhorigheid en harmonie te vinden binnen het gezin. 

25,00 euro

60 minuten

45,00 euro

50 minuten

We gaan samen op zoek om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Soms weet een kind gewoon niet wat hem/haar nu juist zo dwars zit. Het kan moeilijk zijn om aan gevoelens en gedachten ook woorden te verbinden.

 

 

Ik school me regelmatig bij, maar het kan gebeuren dat ik niet de gepaste vorm van hulp kan bieden. Dan wijs ik jullie graag door naar een collega of naar een andere, gepaste vorm van hulpverlening. 

Kennismaking

Dit is gratis

max. 30 minuten

Intake

55,00 euro

60 minuten

Coaching

55,00 euro

60 minuten

Evaluatie

55,00 euro

60 minuten

KENNISMAKING:

Telefonisch (max. 30 minuten) of via e-mail

Deze kennismaking heeft als doel informatie uit te wisselen en inlichtingen te geven over het coaching proces. Tijdens dit gesprek bespreken we kort de zorgen/ de hulpvraag en kijken we naar de huidige en gewenste situatie. Ik bezorg jullie een intake formulier wat dan tijdens het Intakegesprek nog even kunnen overlopen.

INTAKE:

55 euro

60 minuten

Tijdens de intake komen jullie voor een uitgebreider gesprek, zonder kind. We overlopen indien nodig ook even samen het intake formulier. Voelen we ons beiden goed over dit gesprek, dan maken we een afspraak voor de Intake. 

Jong volwassenen:  Als de hulpvraag van jou direct komt, dan gaat dit gesprek enkel tussen jou en mij en eventueel een ouder als jij je daar beter bij voelt. Als de hulpvraag via de ouder komt, betrek ik die ook mee in dit gesprek. Tenzij specifiek anders gevraagd word, dan pas ik mij aan naargelang jouw behoeften. 

Aan de hand van deze informatie, samen met het intake formulier stel ik een actieplan op. Dit kunnen jullie rustig bekijken en vervolgens een afspraak maken voor een coaching sessie (alleen voor kind). Aan de hand van de coaching sessies kan ik ook oefeningen voor thuis aanreiken. Het actieplan kan tijdens het verloop van de sessies evolueren.

Het Intake formulier bezorg ik je tijdens/na onze kennismaking of bij het intakegesprek. 

COACHING SESSIES:

55 euro

60 minuten

Tijdens de coaching sessies werk ik met het kind aan de hulpvraag. Ik ga met uw kind aan de slag en we zoeken manieren die bij hem/haar en jullie gezin passen om de hulpvraag zo doeltreffend mogelijk en blijvend aan te pakken.

Ik zal doorheen het coaching traject met jullie en met het kind/de jongere apart praten en vooral ook goed  luisteren, met als doel de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wanneer nodig wordt het traject aangepast, dit steeds in overleg met jullie en het kind/de jongere. 

 

Tijdens de eerste (kennismaking) sessie ben je als ouder mee aanwezig als dit veiliger voelt voor het kind/de jongere. Hierna ga ik aan de slag met het kind/de jongere, zonder jullie aanwezigheid, tenzij dit een specifieke vraag is van jullie of van mij uit. Wel zullen er af en toe vervolggesprekjes zijn om onze ervaringen te evalueren en gerichte feedback te geven. Tijdens het verloop van het traject plannen we een tussentijds evaluatie gesprek, waar enkel de ouder(s) aanwezig zijn. Dit geeft ons de kans om bevindingen, en observaties te delen.

Als je behoefte hebt aan een langer gesprek op een ander moment kan je dit steeds inboeken als een evaluatie gesprek. Gelieve dit dan wel te specifiëren.

EVALUATIE/ AFRONDING

55 euro

60 minuten

Na iedere sessie communiceer ik kort naar jullie wat er besproken is geworden of waaraan we gewerkt hebben (in samenspraak en overeenkomt met het kind/jongere). Jullie krijgen ook een mapje mee naar huis met korte informatie, bevindingen, etc. Uw kind zal ook oefeningen mee naar huis nemen. We zoeken naar de rol die de ouders kunnen innemen, en die bespreken we samen.

 

Tijdens het evaluatiemoment bekijken we samen het hele traject; welke vooruitgang hebben we gemerkt, hoe is het hele proces verlopen voor jullie, hoe zien we de opvolging in de toekomst, hoe kunnen het kind, en jullie als gezin verder met de nieuw verworven technieken en methodes, hebben jullie en het kind het gevoel dat de hulpvraag is aangepakt? Indien nodig plannen we enkele sessies bij of  verwijs ik jullie verder door en plannen we een opvolggesprek (55 euro). 

 

 

Om een coaching traject te volgen heb je geen doorverwijzing nodig van een arts; dit wil ook zeggen dat de mutualiteit niet tussen komt in de kosten van deze hulpverlening.