Kinder- en jongerencoaching

Met kinder- en jongerencoaching bied ik begeleiding en ondersteuning op maat. Vooral op momenten dat kinderen of jongeren even vastlopen in hun ontwikkeling, ze zich niet goed voelen in hun vel, of wanneer ze met een specifieke vraag zitten help ik hen oplossingen vinden.
Maar ook tijdens momenten wanneer er nood is aan een gesprek, zonder specifieke aanleiding, kunnen jullie hier terecht.
Periodes van verandering en overgang kunnen best spannend zijn. Bijvoorbeeld bij de overstap van lager naar middelbaar onderwijs, bij een verhuis, verandering van school, etc. En dan kan het helpend zijn om samen met een coach eens eventjes alles rustig te bekijken. 
 
Ik ga steeds uit van het kind zelf: wat is de hulpvraag? Wat zijn de zorgen die het kind heeft? Waar wil het kind zelf graag aan werken?
Ook school-gerelateerde onderwerpen komen hier aan bod; zoals omgaan met faalangst, concentratie- en aandachttraining en stress management. 
Eens we de hulpvraag duidelijk hebben werk ik met een aantal werkwijzen gebaseerd mijn opleidingen en ervaring met Education for Life en als kindercoach. Meer hierover kan je lezen in "hoe werk ik".
 
 
We creëren een veilige ruimte om angsten en onzekerheden toe te laten. Om zo ook gehoor te geven aan al onze gedachten en gevoelens, zonder ze te beoordelen als "goed of slecht", "juist of fout". Er zullen altijd leuke en minder leuke momenten zijn in je leven en niet alle situaties ontknopen zich zoals jij zou willen; dat ligt vaak buiten onze controle. Waar we wel controle op kunnen hebben zijn onze reacties; de manier waarmee we met deze momenten omgaan. Ook hoe we onze wilskracht inzetten om van elke situatie het beste te maken kunnen we verder ontwikkelen. En dat is iets waar ik jou graag in begeleid. 
Ik werk met kinderen, tieners en jongvolwassenen. De noden tussen kinderen en jongeren verschillen en Iedere levensfase vraagt om gepaste werkwijzen en tools. Ga gerust verder op ontdekking naar wat ik jou (jullie) kan bieden in begeleiding naar een leven met meer adem ruimte. 

Kindercoaching 3 - 11

De stroom van levenslange vreugde voeden

Jongerencoaching 12 - 18 

Omarm de uitdagingen van het leven

Jongvolwassenen

Begeleiding & inspiratie in het sterk staan in jezelf

Wandering Traveler

Kinder- en jongerencoaching is een laagdrempelige en oplossingsgerichte vorm van hulpverlening. We plannen overlegmomenten in en bekijken samen of we de hulpvraag is aangepakt en opgelost, of er eventueel sessies bijgeboekt moeten worden of verwijs ik jullie door naar een  collega of andere, gespecialiseerde hulpverlening.