Hoe werk ik... 

Verbinding staat centraal.
We geven veel ruimte en tijd om elkaar te leren kennen, zowel tijdens sessies met ouders als kind/jongere. Meer hierover lees je in "Traject en tarieven"

Eens we de hulpvraag duidelijk hebben ga ik samen met jullie en het kind/jongere op zoek naar zijn/haar sterke kanten, talenten en kwaliteiten. Van daaruit werken we middels verschillende technieken aan nieuwe vaardigheden zoals het ontwikkelen van een gezonde portie zelfvertrouwen en het opbouwen van eigenwaarde. Zo werken we tot het bekomen van een positief zelfbeeld en uitbreiding van zelfkennis (bewustwording).

IK SPECIALISEER ME IN:

leren positief om te gaan met stress, faalangst en uitdagingen

Opbouwen van zelfvertrouwen en zelfwaardering 

Empowerment: vinden, vergroten en in actie brengen van eigen krachten en capaciteiten

Deze life skills helpen ons weerbaar te worden. Door gericht te werken aan het versterken van zelfvertrouwen en zelfwaardering vergroten we onze weerbaarheid. Wanneer je weerbaar bent kun je opkomen voor jezelf. Je kan dan, met respect voor de andere, je grenzen aangeven. Een groter gevoel van zelfvertrouwen zal je ook helpen eerder hulp te durven vragen. 

Met empowerment bekijken we de assertieve vaardigheden die je kan inzetten om voor jezelf op te komen terwijl je rekening blijft houden met de ander en elkaar. 

Ik werk met verschillende principes vanuit de "Education for Life" filosofie en volgens coaching technieken en methodes. Dit kan inhouden dat we gaan werken met onder andere "life skills", mindfulness, flow learning, progressieve ontwikkeling, tekeningen, verhalen, spel, yoga, meditatie, affirmatie en mindfulness.

MINDFULNESS

Alhoewel Mindfulness een techniek is die al meer dan 2000 jaar bestaat, is het pas recent in het Westen ook populair geworden. Je kan er niet meer naast; mindfulness vind je tegenwoordig bijna overal. Maar wat is Mindfulness nu precies en hoe is dit toepasbaar bij coaching? 

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining. Door Mindfulness te beoefenen leer je beter om te gaan met dagelijkse uitdagingen zoals stress, werkdruk, piekeren, depressie en burn-out. Mindfulness stimuleert ook de creativiteit. Heel concreet betekent Mindfulness dat je bewust aandacht gaat geven aan wat er hier en nu wil zijn (emoties, gedachten, gevoelens, fysieke sensaties,…) zonder er direct een oordelen over te hebben. Niet alles is steeds goed of fout. Bij Mindfulness leer je dat de dingen ook gewoon mogen zijn zoals ze zich voordoen. Eventjes alles laten zijn. En dat we vanuit die plaats van aanvaarding rustig kunnen gaan kijken hoe we verder gaan.

Ruimte creëren om tot rust te komen, om je hoofd leeg te maken en te observeren wat het leven op dat moment brengt en vraagt. Inzien dat er maar weinig dingen zijn waar we controle over hebben. Door bewust te worden van de ademhaling en de eindeloze stroom van gedachten en gevoelens te observeren nemen we de controle terug in eigen handen. Dan kunnen we bepalen hoe we willen reageren. Op die manier ontwikkelen we een alertheid voor ons eigen functioneren in alle aspecten van het leven. Ademhaling vertraagd, stress verminderd, en we kunnen met een nieuwe helderheid en rust naar het leven kijken. Kijken naar de dingen kijken zoals ze zijn; zonder verkleuring van emoties. 

Mindfulness is alertheid.
MINDFULNESS IS VERTRAGEN

Mindfulness is leven met aandacht.

Mindfulness is je richten op het "hier en nu".

Mindfulness is controle leren nemen over je gedachten. 

Mindfulness is het accepteren van wat is.

Ook kinderen en jongeren ervaren heel vaak het "volle hoofd" gevoel. Zoveel gedachten die hun hoofd vullen. Soms is die stroom van gedachten overweldigend en vinden ze geen ruimte en rust meer. Met behulp van verschillende Mindfulness oefeningen brengen we de focus naar terug ruimte creëren. Vanuit die ruimte kunnen we dan werken aan wat het is waar het kind/ de jongere aan wil werken. 

HOLISTISCHE VISIE

Ik werk vanuit een holistische visie; wat betekent dat ik naar het "totale beeld" van het kind/de jongere en gezin ga kijken. Dit houdt in dat ik uitga van het kind. Zodoende wordt er ruimte gecreëerd voor elk kind om zichzelf te mogen zijn, en zich op zijn of haar persoonlijke, unieke wijze te ontwikkelen. Ik  ga uit van het kind, niet van het probleem. Kinderen en jongeren zullen hun talenten en mogelijkheden ontdekken. Deze leren ze gebruiken aan de hand van spel, affirmaties, en andere methodieken afgestemd op zijn of haar interesses. Hierdoor versterkt het zelfvertrouwen wat op zijn beurt dan weer leidt tot een positief zelfbeeld. 

We gaan samen op zoek naar hoe een evenwichtig leven er kan uitzien en besteden aandacht aan het gehele kind; hoe voelt hij/zij zich in zijn/haar lichaam, in zijn hoofd, in zijn hart?

LIFE SKILLS

Levensvaardigheden omvatten al die kwaliteiten die ons helpen ons leven vollediger te leven. Net zoals er fysieke beperkingen zijn, kunnen we mensen observeren die op andere manieren worden uitgedaagd, zoals ongevoeligheid, verstrooidheid, lage energie en rusteloosheid. Kinderen die de kans krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen als onderdeel van opvoeding, zullen beter voorbereid zijn op een bevredigend, succesvol leven. 

Enkele Life Skills zijn:
Weerbaarheid

Het vormen van gezonde gewoonten

Samenwerken met anderen

Even-mindedness

Vrienden maken (en behouden)

Keuzes maken die je geluk bijbrengen

Wilskracht

Moed cultiveren

Eerlijkheid

Concentratie ontwikkelen

Ook doelen stellen valt onder de levensvaardigheden. Het is een kunst om doelen te stellen die niet te gemakkelijk of te moeilijk zijn. 

MEDITATIE

Het is wetenschappelijk reeds uitvoerig aangetoond dat meditatie goed is voor lichaam, geest en verstand. Enkele positieve effecten zijn rust, ontspanning, verhoogde creativiteit en concentratie vermogen en betere keuzes kunnen maken. Ook schoolse vaardigheden zoals het verwerken van nieuwe leerstof, op creatieve manier daarmee omgaan, positieve samenwerking en succeservaringen zijn een paar voorbeelden van aspecten die spontaan ontwikkelen bij het regelmatig beoefenen van meditatie en mindfulness.

Praktisch betekent dit dat we stilte-oefeningen doen en blijven we dicht bij de zintuigen om te ontdekken dat er in jezelf altijd een stille plek is waar je naartoe kunt gaan. Behalve een positieve invloed op (schoolse) prestaties zal het vooral van waarde zijn voor het algehele welzijn van kinderen.

Het effect van meditatie en mindfulness in het onderwijs is wereldwijd al jarenlang een fascinerend en veel besproken onderwerp. Een significante daling van angst, depressies en slaapproblemen bij leerlingen en leerkrachten, een beter vermogen om met problemen om te gaan, een daling van absenteïsme bij leerkrachten en een spectaculaire daling van pesten en geweld waren reeds enkele bevindingen. 

Nog Enkele vaststellingen:
Betere academische prestaties
Minder stress op school

Minder slaperigheid
Beter geheugen
Sneller leren van nieuwe concepten
Beter gedrag onder scholieren
Meer appreciatie van anderen
Meer zelfvertrouwen
Hogere zelfactualisatie
Meer energie
Beter moreel denken
Betere lichamelijke gezondheid

TALENTEN FOCUS

We gaan samen op zoek bij het kind/de jongere naar zijn/haar talenten, krachten, kwaliteiten. Vanuit deze sterkte gaan we werken aan het ontwikkelen en verder ontplooien van andere vaardigheden. Door te vertrekken vanuit een sterkte creëren we een positieve werkomgeving en mindset, waardoor er openheid en bereidwilligheid ontstaat om onze minder sterke kanten onder de loop te nemen en aan de slag te gaan met die kwaliteiten die we willen ontwikkelen of versterken.

Ik heb een opleiding gevolgd bij "Schateiland expeditie"; hiermee worden kinderen/jongeren uitgenodigd op creatieve manier zich te uiten, hun talenten te ontdekken en helpt mij als coach jouw kind beter te leren kennen.

Schateiland expeditie laat deelnemers:

Wensen, struikelblokken en oplossingen op creatieve wijze helder krijgen.

Inzicht verkrijgen in hoe je jouw schatten krachtig en praktisch kunt inzetten.

Spelenderwijs ontdekken welke schatten je in jezelf zou willen versterken.

Vanuit verbeelding en creativiteit meer zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen.

Bewust worden van eigen innerlijke processen.

Schatteneiland expeditie maakt gebruik van het "Schattengravers" spel; een leuk, creatief spel waar we samen op avontuur gaan met schatkaarten die helpen onze eigen kwaliteiten te ontdekken. 

Werken met de schatkaarten helpt onder andere bij:

Versterken van je zelfbeeld

Stimuleren je zelfvertrouwen

Vergroten je zelfinzicht

Laten je op speelse wijze verbinden met jezelf en de ander

Bevordert de tolerantie onderling

Laten je nu en in de rest van je leven schatten bij jezelf en anderen herkennen.

Bij tieners en jongeren maak ik gebruik van "Kompasvinder"; hier gaan we op dynamische speelwijze op zoek naar jouw kompas; welke richting wil jij op in je leven? Wat zijn belangrijke waarden en normen voor jou?

EDUCATION FOR LIFE

Education for Life heeft als belangrijkste doelstellingen de ontwikkeling van de talenten van het kind en het aanwakkeren van enthousiasme voor leren en ontdekken.

Yoga, meditatie, natuur en creativiteit worden als instrumenten ingezet voor verkenning en kennis van zichzelf en de wereld.

Education for Life is gericht op het individu, met als doel het hoogste potentieel van elk kind te identificeren en te cultiveren. Wanneer individuele sterke punten voortdurend en consistent worden aangemoedigd en versterkt, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leergierigheid.

KINDER -EN JONGERENCOACHING

Als kindercoach heb ik een positieve werkwijze. Ik werk met andere woorden oplossingsgericht en kijk dus niet enkel naar de uitdagingen en problemen en hoe deze zich uiten, maar richt me voornamelijk op de mogelijkheden en de kwaliteiten van je kind. Hierdoor bouwen we aan zelfvertrouwen en kunnen nieuwe vaardigheden met meer overtuiging aangeleerd worden.

Zoals vermeld bied ik als kinder-/ jongerencoach een korte termijn traject. Dit kan inhouden dat het in het voordeel van het kind en het gezin speelt om eventueel enkele sessies bij te boeken, dit gebeurt steeds na bespreking en in overeenstemming met de ouders. Ieder kind en ieder gezin is anders en heeft zijn specifieke noden en behoeften. Samen gaan we op zoektocht en ontdekking. Ik zet, samen met jullie, alles in om de gepaste technieken en methoden te vinden die bij jullie passen. 
 

Kinderen en jongeren Na een kennismaking- en intakegesprek (enkel ouders) maken we een afspraak voor een coaching sessie. Het eerste coaching gesprek vindt plaats met zowel het kind/de jongere als de ouder(s) als het kind/de jongere zich hier beter bij voelt. Zo kunnen we eventueel samen bespreken waaraan we gaan werken binnen het traject. De aanwezigheid van een ouder kan ook helpen om het kind te laten wennen aan de omgeving en mij als vertrouwenspersoon. Daarna ga ik, afhankelijk van de vraag en noden, alleen met het kind aan de slag om via gesprek, spel, verhaal en andere creatieve werkvormen te werken aan zijn struikelblokken. Op het einde van elk gesprek wordt een kort feedbackmoment voorzien voor de ouders. Regelmatig worden er ook reflectieopdrachten meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan. Deze vinden jullie in het mapje dat mee naar huis genomen wordt. Zowel voor het kind/de jongere als voor de ouder(s) zijn er aparte mapjes. 

Jongvolwassenen Wil je leren werken met de stress die je achtervolgd, heb je nood aan een gesprek, lijkt het je een goed idee om te werken aan je zelfvertrouwen en zelfbeeld? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 

k school me regelmatig bij en maak er een punt van bij te blijven met nieuwe inzichten en onderzoeken. Dit om zo steeds een bredere waaier van mogelijkheden te kunnen bieden. Jammer genoeg kan het gebeuren dat ik niet de gepaste handvaten kan voorzien om  jullie hulpvraag volledig te beantwoorden. Dan verwijs ik jullie graag door naar een collega of andere gepaste bijstand.

De gegevens zowel van de Intake als van de coaching sessies worden in alle vertrouwelijkheid behandeld.