TRAJECT EN TARIEVEN

Na een kennismakingsgesprek en het invullen van het intake formulier stel ik aan de hand van ons intake gesprek en de hulpvraag een actieplan op. Hiermee gaan we samen op zoek naar tools om jouw kind terug goed in z'n vel te doen voelen, en zoeken we de manieren die bij jullie passen om meer rust, vrolijkheid, verbinding, samenhorigheid en harmonie te vinden binnen het gezin. 

We gaan samen op zoek om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Soms weet een kind gewoon niet wat hem/haar nu juist zo dwars zit. Het kan moeilijk zijn om aan gevoelens en gedachten ook woorden te verbinden.

Kinder- jongerencoaching is een korte termijn hulpverlening en bestaat uit 6 - 10 sessies. Als er tijdens of bij afloop van dit traject de nood ontstaat om bijkomende sessies in te plannen doen we dat na een evaluatiegesprek. Ik school me regelmatig bij, maar het kan gebeuren dat ik niet de gepaste vorm van hulp kan bieden. Dan wijs ik jullie graag door naar een collega of naar een andere, gepaste vorm van hulpverlening. 

25,00 euro

60 minuten

45,00 euro

50 minuten

KENNISMAKING:

Telefonisch, via e-mail of met afspraak

Deze kennismaking heeft als doel informatie uit te delen en inlichtingen te geven over het coaching proces.  

Tijdens dit gesprek bespreken we kort de zorgen/ de hulpvraag en kijken we naar de huidige en gewenste situatie.  

Voelen we ons beiden goed over dit gesprek, dan maken we een afspraak voor de Intake en begin ik met het opstellen van een actieplan

INTAKE:

45 euro

50 minuten

Tijdens de intake komen jullie voor een uitgebreider gesprek.

kind/ jongere: Ik zal zowel met jullie als met het kind/de jongere apart praten en vooral ook goed  luisteren, met als doel de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Jong volwassenen:  Als de hulpvraag van jou direct komt, dan gaat dit gesprek enkel tussen jou en mij en eventueel een ouder als jij je daar beter bij voelt. Als de hulpvraag via de ouder komt, betrek ik die ook mee in dit gesprek.

Aan de hand van deze informatie stel ik dan een actieplan op en kan ik oefeningen aanreiken. Ga je akkoord met het actieplan, dan maken we een afspraak voor onze eerste coaching sessie (alleen voor kind).

Voor het  Intakegesprek stuurt u reeds het Intake-formulier door zodat ik me al een klein beetje kan verdiepen in de specifieke situatie.

Het Intake formulier bezorg ik je tijdens/na onze kennismaking.

COACHING SESSIES:

45 euro

50 minuten

6 - 10 sessies

Tijdens de coaching sessies werk ik met het kind aan de hulpvraag. Ik ga met uw kind aan de slag en we zoeken manieren die bij hem/haar en jullie gezin passen om de hulpvraag zo doeltreffend mogelijk en blijvend aan te pakken.

 

Tijdens de sessie ben je als ouder niet aanwezig, tenzij dit een specifieke vraag is van jullie of van mij uit. Wel zullen er af en toe vervolggesprekjes zijn om onze ervaringen te evalueren en gerichte feedback te geven. 

EVALUATIE/ AFRONDING

45 euro

50 minuten

Na iedere sessie communiceer ik kort naar jullie wat er besproken is geworden of waaraan we gewerkt hebben (in samenspraak en overeenkomt met het kind/jongere). Uw kind zal ook oefeningen mee naar huis nemen. We zoeken naar de rol die de ouders kunnen innemen, en die bespreken we samen.

 

Tijdens het evaluatiemoment bekijken we samen het hele traject; welke vooruitgang hebben we gemerkt, hoe is het hele proces verlopen voor jullie, hoe zien we de opvolging in de toekomst, hoe kunnen het kind, en jullie als gezin verder met de nieuw verworven technieken en methodes, hebben jullie en het kind het gevoel dat de hulpvraag is aangepakt? Indien nodig plannen we enkele sessies bij of  verwijs ik jullie verder door en plannen we een opvolggesprek (45 euro). 

 

 

Om een coaching traject te volgen heb je geen doorverwijzing nodig van een arts; dit wil ook zeggen dat de mutualiteit niet tussen komt in de kosten van deze hulpverlening.